IPL กำจัดหนวดถาวร “ไม่กลัวทำร้ายผิว”

การกำจัดหนวดด้วย IPL เป็นการใช้แสงความเข้มข้นสูงและเป็นความยาวช่วงคลื่นแสงที่แตกต่างกับเลเซอร์ เพราะจะมีการกระจายแสง และลดเลือนรอบดำรอยแดงได้ ปรับสีผิวให้เรียบเนียน สม่ำเสมอ และกำจัดขนได้ โดยไม่มีอาการเจ็บแสบ และสามารถแต่งหน้าทาครีมบำรุงผิวได้ทันที