คุณหมอฝ้าย

Dr. Arada Dannarongchai

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง

 
 

Specialty

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง

Degrees

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Dermatology, Chulabhorn International College of Medicine : Thammasat University

   

Training

 • American Board of Anti-aging and Regenerative medicine

 • Certificate of Anti-aging and Regenerative medicine from American board of Anti-aging medicine

 • Certificate of Practical Anti-Aging Medicine by Health Education Academics Thailand

 • Certificate of Total Body Modification Module 1

 • Certificate of Culinary medicine by Mae Fah Luang University

 • Certification of Introduction to Practical Cell therapy by Association of Cell Therapy, Thai

 • Certificate of Chelation by Chelation Medical Association, Thai

 • Recent advances in aesthetic dermatology short course by Mae Fah Luang University

 • New Fillers with Xylocaine and Complications by Mae Fah Luang University

 • Training on Anatomy and Filler by Chulalongkorn Hospital in 2016 GALAA Medical Conference, 7th ITCAM