เพราะทุกคนสวยได้ในแบบของตัวเอง…อ.หมอกวาง

8 Oct 2562

 


Print

Education

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

Certification

 • A MINT Expert Meeting 2017 Seoul, South Korea

 • “Introduction workshop” 2015 KCCS Thailand Membership Course

 • Training at the LDK Workshop on 3D Fine Thread Contouring: A new Approach with TT Tightening Thread

 • The 2nd iClass Anatomy cadaver Course ASIA at Siriraj Training and Education center for Clinical Skill (SitEC)

 • Experience “Eternel Lipofit Firm & Slim”

 • TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop

 

พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงศิลป์ (อ.หมอกวาง)

แพทยศาสตร์บัณฑิตรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดดวงตา

มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องความสวยความงามของผู้หญิง

โดยปัญหาที่อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยมมีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย

จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหารูปหน้าของคนไทย ซึ่งมีลักษณะใบหน้ากลมและบาน เนื่องจากมีไขมันบนใบหน้าอยู่จำนวนมาก จนได้พบว่า

“การร้อยไหมคือวิธีที่ช่วยปรับรูปหน้าได้อย่างเหมาะสม”


ร้อยไหม

เพราะการร้อยไหมเปรียบเสมือนงานศิลป์ ต้องคิด วิเคราะห์ วางแผนการวางไหมบนใบหน้า

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมในแต่ละคน ต้องอาศัยความประณีต จึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของแพทย์

 


ร้อยไหม

 

การร้อยไหมไม่มีทฤษฎีตายตัวว่าต้องใช้จำนวนเส้นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม แม้จะใช้จำนวนเส้นเท่ากัน แต่ลักษณะการวางไหมก็แตกต่างกันไปในแต่ละคน เพราะใบหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน


DB Top Award 2019

อาจารย์หมอกวางจึงเริ่มใช้ การร้อยไหมในการปรับรูปหน้าของคนไทย

ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถันและความสามารถเฉพาะพิเศษในการวางไหม

ทำให้ผู้ที่มาปรับรูปหน้ากับอาจารย์หมอกวางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และให้การบริการมาจนถึง 8 ปี มีรางวัลการันตีคุณภาพฝีมือมากมาย

>
ความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เพราะทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง

— อาจารย์หมอกวาง


อาจารย์หมอกวาง

SKILLS

 • ฉีดไหม Lipo Lifting, Chin up, Ruby no.5,Pailin, Amber, Aquamarine, Diamond Nose, Pinochi Nose

 • ร้อยไหม grand diamond, emerald

 • time machine program

 • botox & filler

 • Anti Aging

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและปรับรูปหน้าโดยไม่ศัลยกรรมและการดูแลรูปร่าง

 • วิทยากรผู้ฝึกสอน TIME MACHINE FACE LIFT, ROSE LIFTING, LIPO-LIFTING TECHNIQUE