คุณหมอ ฝ้าย

พญ. อารดา
ด่านณรงค์ชัย

DR. ARADA
DANNARONGCHAI

“สูงสุดของการดีไซน์ คือการปรับรูปหน้า รูปร่างให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ และได้สัดส่วน”

แพทย์หญิงอารดา ด่านณรงค์ชัย

EDUCATION​


แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Dermatology, Chulabhorn International College of Medicine : Thammasat University

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ดูแลผิวพรรณเรือนร่าง ปรับรูปหน้าและการชะลอวัย

Training

Expertise

ร้อยไหมยกกระชับ
ปรับทรงจมูก
ปรับหน้าเรียวเล็ก
ผิวพรรณ และเรือนร่าง
สุขภาพ และการชะลอวัย
ความถนัดเฉพาะทาง Anti-Aging