Logo_Homeo-Aesthetic

Homeo Aesthetic

HOMEO AESTHETIC​ ศาสตร์การฟื้นฟู Homeopathy และ Anti-Aging

โฮมีโอพาธี ศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากอเมริกาและยุโรปที่เกิดขึ้นมากว่า 200 ปี

ในเมื่อร่างกายของคนเราสามารถฟื้นฟู รักษาตัวเองจึงทำให้ศาสตร์นี้ถูกคิดค้นแล้วนำมาผสมผสาน

ใช้ในด้านความงามเพื่อการชะลอวัย(Anti-aging) เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี

ในการรักษาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องริ้วรอย ความหย่อนคล้อย ความเสื่อมของเซลล์ผิว สุขภาพ และปรับสมดุล

Homeo asthetic_waleerat
โฮมีโอพาธี (Homeopathy) ยังถูกนำมาใช้ร่วมกับศาสตร์ความงามเพื่อการชะลอวัย (Aesthetic and Anti-aging)
โดยนำพืชพันธุ์ธรรมชาติ สมุนไพร วิตามิน เกลือแร่ น้ำ เป็นส่วนผสมทดแทนการใช้ยาของฝั่งการแพทย์ตะวันตก
เพื่อปรับความสมดุลของร่างกาย และชะลอความเสื่อมของเซลล์ เรียกศาสตร์ผสมผสานนี้ว่า Homeo-Aesthetic
หลักสำคัญ
• Natural Extracts ใช้พืชพันธุ์ทางธรรมชาติสกัด หรือส่วนประกอบวิตามิน เกลือแร่ และน้ำ
• Healing and Restoration ทำให้เกิดการซ่อมแซมตัวเอง หรือการกระตุ้นสร้าง
• Chemical Free ปลอดภัยโดยปราศจากสารเคมี และสารอันตรายต่าง ๆ
• Holistic ต้องเป็นดูแลสุขภาพองค์รวมของทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างสมดุล ไม่ขัดแย้งต่อกลไกธรรมชาติ
Homeo asthetic_waleerat_4จุดเด่น
เมื่อพูดถึงศาสตร์ความงามเพื่อการชะลอวัย (Aesthetic and Anti-aging medicine)
คนมักจะนึกถึงเพียงเรื่องการลดริ้วรอย ลดความหย่อนคล้อยของผิวหนัง
การปรับรูปทรงใบหน้าให้สวยงามโดยการใช้เครื่องมือ นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ความงาม แต่ที่วลีรัตน์คลินิก
เรามีแนวคิดผสมผสานร่วมกับศาสตร์ Homeopathy ทำให้เราดูแลรักษา
แบบองค์รวมถึงระดับเซลล์โดยมุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาให้ตอบสนองถึงความงามจากภายในสู่ภายนอก (From within outward)
โดยเรียงลำดับจาก จิตใจ (Mental system) ไปสู่อารมณ์ (Emotional system) และไปยังร่างกาย (Physical system) โดยปราศจากการใช้สารเคมีที่มีอันตราย
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จึงจะยกตัวอย่างปัญหาความงามที่พบมากเป็นอันดับต้น
ที่วลีรัตน์คลินิก คือ การสลายมวลไขมัน หรือให้เข้าใจง่าย ๆ เช่นการฉีดลด Fat ที่เป็นไขมันสะสมส่วนเกินในบริเวณที่ลดยาก หรือสะสมเฉพาะจุด
การรักษาโดยทั่วไป ได้แก่การฉีดตัวยา PPC (Phosphatidylcholone) เข้าไปทำลายเซลล์ไขมัน แล้วขับออกทางระบบน้ำเหลือง
เมื่อสมดุลของเซลล์ไขมันหายไปร่างกายจะสามารถกลับมาสะสมในตำแหน่งเดิมใหม่อีกครั้ง ผลข้างเคียงที่มักจะพบเห็นได้บ่อยคือ
อาการ YOYO Effect เป็นคำเรียกลักษณะการเหวี่ยงขึ้นอย่างรวดเร็วของน้ำหนักตัว หรือมวลไขมันที่กลับมาสะสมหรือซ่อมแซมในส่วนที่ถูกทำลาย แต่กลับซ่อมแซมได้ดีเกินไปจึงทำให้มวลไขมันหนาแน่นกว่าเดิม
Homeo_FAT_VS_waleerat
ตรงข้ามกับการรักษาแบบ Homeo-Aesthetic เช่น การใช้โปรแกรม Lipo-Lifting เป็นการนำสารสกัดจากธรรมชาติ
ผ่านกรรมวิธี Crystallization ให้เกิดเป็นผลึกเส้นไหม เมื่อฉีดเข้าไปตรงตำแหน่งที่ไขมันสะสมจะมีทำงานโดยการลดขนาดของเซลล์ไขมัน
โดยไม่ทำลายสมดุลของเซลล์ไขมันเดิม เมื่อมวลไขมันยุบแล้วไขมันจะไม่กลับมาสะสมในตำแหน่งเดิม.
Homeo asthetic_waleerat_กระบวนการ
การทำงานของไหมกลุ่ม Lipo Lifting

Homeo_FAT_VS_waleerat
ทางวลีรัตน์คลินิก มีกลุ่มโปรแกรม ที่จัดอยู่ในกลุ่มการรักษาแบบ Homeo-Aesthetic หรือที่คงความเป็น โฮมีโอพาธี (Homeopathy)
ไว้เพื่อตอบสนองทุกความทุกความต้องการ โดยเฉพาะโปรแกรมนี้ที่มีเฉพาะที่ วลีรัตน์คลินิก ทำให้เป็นที่นิยม และถูกพูดถึงเป็นอย่างมากของผู้รับบริการของเรา

โดยโปรแกรมเหล่านี้มีรีวิวของผู้ใช้บริการและสร้างความประทับใจไปแล้วอย่างมาก เพราะการรักษาแบบธรรมชาติย่อมดีกว่าเสมอ Homeo-Aesthetic