ฉีดไหม LIPO-LIFTING

ฉีดไหมลดโหนก

เหมาะกับ


LIPO-LIFTING หรือการฉีดไหมลดโหนก เป็นนวัตกรรมลูกผสมระหว่าง “การฉีดไหมและสลายไขมัน”

ช่วยสลาย ไขมันสะสมบนใบหน้า โหนกแก้มสูง ยกกระชับกรอบหน้าให้ชัดขึ้นและปรับรูปหน้าให้เข้ารูป

  

คุณลักษณะ

คุณสมบัติ

 

 

  

ฉีดไหม LIPO-LIFTING

ฉีดไหมลดโหนก

เหมาะกับ


LIPO-LIFTING หรือการฉีดไหมลดโหนก เป็นนวัตกรรมลูกผสมระหว่าง “การฉีดไหมและสลายไขมัน”

ช่วยสลาย ไขมันสะสมบนใบหน้า โหนกแก้มสูง ยกกระชับกรอบหน้าให้ชัดขึ้นและปรับรูปหน้าให้เข้ารูป

  

คุณลักษณะ

คุณสมบัติ