คุณหมอ กวาง

พญ.วลีรัตน์
ทวีบรรจงสิน

DR.WALEERAT THAWEEBANCHONGSIN

"ปรับรูปหน้า เหมือนงานศิลปะ ต้องปราณีตให้เกิดความ Harmony มากที่สุด"

แพทย์หญิงวลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

EDUCATION​

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง logo

2020

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

M.SC. (ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE), MAE FAH LUANG UNIVERSITY

2015

RESERCH FELLOW AND RESIDENT IN OPHTHALMOLOGY, RAJAVITHI HOSPITAL

2010

แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

DOCTOR OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL, FIRST-CLASS HONORS.

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม และเวชศาสตร์ชะลอวัย

MEMBERSHIP

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

DERMATOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND

Training

  • International Certification & Expert Speaker Certificate of completion “MINT Expert Meeting 2017” from HANSBiomed
  • Certificate of completion “LIPOFIT Firm & Slim” from Eternel institute
  • Certificate of attendance “KKC Thailand Membership course” from KOREA Collage of Cosmetic Surgery
  • Certificate of completion “TT Tightening barbed with COG suture from TT Tightening Thread workshop
  • Certificate of completion “ 3D Fine Thread contouring” from Stemmidience Co. Ltd. and Bio innovation Holding Ltd.
  • Certificate of completion in the era of Asean Antiaging Medicine by A4M
  • Certificate of completion “Advanced Facial Lifting with Dr. Cog”

Expertise

ร้อยไหมและการออกแบบรูปหน้า 100%
ความเร็วในการรักษา (ส่งผลให้เจ็บน้อยและแผลหายเร็ว) 95%
ออกแบบรูปร่าง 55%
ความคุ้มค่า 83%
IMG 0995 re

ผู้ก่อตั้ง วลีรัตน์ คลินิก

 

จุดเริ่มต้นของ “อาจารย์หมอกวาง” พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดดวงตาในขณะนั้น มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องความงามของผู้หญิง เพราะ “ผู้หญิงย่อมเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร”

ปัญหาที่อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยมมีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย 

อาจารย์หมอกวางจึงเริ่มศึกษารูปหน้าของคนไทยและพบว่าปัญหาที่ทำให้ใบหน้าของคนไทยกว้าง กลมและบานคือไขมันบนใบหน้า ต่างจากผู้หญิงเกาหลีที่หน้ากว้างเพราะกระดูก

 

ทำไมการร้อยไหมถึงเหมาะสมที่จะใช้ในการปรับรูปหน้า 

เพราะการร้อยไหมเหมือนการเย็บปักถักร้อย ต้องอาศัยความประณีต ประจวบกับลักษณะนิสัยของอาจารย์หมอกวาง เป็นคนประณีต พิถีพิถัน ทำให้อาจารย์หมอกวางสนใจศึกษาเกี่ยวกับการร้อยไหมเป็นพิเศษจนค้นพบว่าการร้อยไหมเปรียบเสมือนงานศิลป์ ต้องคิด วิเคราะห์ วางแผนการวางไหมบนใบหน้า  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมในแต่ละคน

การร้อยไหมไม่มีทฤษฎีตายตัวว่าต้องใช้จำนวนเส้นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม แม้จะใช้จำนวนเส้นเท่ากัน แต่ลักษณะการวางไหมในก็แต่ละคนก็ต่างกัน เพราะใบหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การวางไหมจึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษของแพทย์

อาจารย์หมอกวางเริ่มใช้ การร้อยไหม เพื่อปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน  และความสามารถเฉพาะพิเศษในการวางไหม


ทำให้อาจารย์หมอกวางพบว่าวิธีผ่าตัดกรามหรือการศัลยกรรมแบบสาวเกาหลีไม่ไ่ด้เหมาะกับการแก้ปัญหารูปหน้าของคนไทย ปัญหาต่างกันต้องแก้ไขด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

อาจารย์หมอกวางพยายามค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปรับรูปหน้าของผู้หญิงไทยให้สวยได้รูป และก็ค้นพบว่า

“การร้อยไหมคือวิธีที่ช่วยปรับรูปหน้าได้อย่างเหมาะสม”

ทำให้ผู้ที่มาปรับรูปหน้ากับอาจารย์หมอกวางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการบอกต่อ จนพื้นที่เดิมในซอยสุขุมวิท ไม่สามารถรองรับผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้ากับอาจารย์หมอกวางได้อีกต่อไป

อาจารย์หมอกวางจึงขยับขยายพื้นที่ด้วยการก่อตั้งสาขาแรกที่อาคารปิยะวรรณ ชั้น 23 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถและจำนวนผู้เข้ารับการปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหม

การเลือกใช้ชื่อวลีรัตน์คลินิก ที่มาจากชื่อจริงของอาจารย์หมอกวาง เป็นไปด้วยเหตุผลที่ว่า ชื่อนี้แสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถสื่อถึงการร้อยไหมที่ใช้แก้ปัญหาการปรับรูปหน้าของผู้หญิงให้สวยได้ในแบบฉบับของตัวเอง

“ความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เพราะทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง”

พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน