คุณหมอ ออม

พญ.ธัญสินี
อุณหสุทธิยานนท์

DR.THANSINEE OUNHASUTTIYANON

"ความงามสร้างความมั่นใจ ดีกว่าไหมถ้าหมอสามารถออกแบบได้ลึกถึงระดับเซลล์"

แพทย์หญิงธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์

EDUCATION​

logo มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง logo

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

M.Sc. (Anti-Aging and Regenerative Medicine), Mae Fah Luang University (Curent Study)

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง

Training

  • Participated in Lighting the future conference, Juntendo University, Tokyo, Japan in collaboration with Mae Fah Luang university 2019
  • Doctor Cosmetics Training course Hands-on workshop in IPL, Mesotherapy, Fillers, Thread Lifting, Botulinum toxin injection 2018

  • Current Practice & Future Direction of Anti-Aging Regenerative & Aesthetic medicine 2018 at Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine

Expertise

ร้อยไหมยกกระชับ
ปรับทรงจมูก
ปรับหน้าเรียวเล็ก
ผิวพรรณ และเรือนร่าง
สุขภาพ และการชะลอวัย
ความถนัดเฉพาะทาง แก้ไขปัญหาด้วยการร้อยไหม