คุณหมอ ออม

พญ.ธัญสินี
อุณหสุทธิยานนท์

DR.THANSINEE OUNHASUTTIYANON

“ความงามสร้างความมั่นใจ ดีกว่าไหมถ้าหมอสามารถออกแบบได้ลึกถึงระดับเซลล์”

แพทย์หญิงธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์

EDUCATION​

logo มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง logo

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

M.Sc. (Anti-Aging and Regenerative Medicine), Mae Fah Luang University (Curent Study)

Certificate

007

006

005

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง

Training

Expertise

ร้อยไหมยกกระชับ
ปรับทรงจมูก
ปรับหน้าเรียวเล็ก
ผิวพรรณ และเรือนร่าง
สุขภาพ และการชะลอวัย
ความถนัดเฉพาะทาง แก้ไขปัญหาด้วยการร้อยไหม