คุณหมอ ภัทร

นพ.ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร

DR. NAPAT
JIRATTITIKARNTAVORN

"ไม่ว่าจะใบหน้า เรือนร่างความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่หมอจะออกแบบให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด"

นายแพทย์ณภัทร จิรัฐติกาลถาวร

EDUCATION​

2018

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ANTI AGING AND REGENERATIVE MeDICINE : mae fah luang University

2011

DOCTOR MEDICINE : CHULALONGKORN University

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง

Training

 • American Board of Anti-aging and Regenerative medicine

 • Certificate of Anti-aging and Regenerative medicine from American board of Anti-aging medicine

 • Certificate of Practical Anti-Aging Medicine by Health Education Academics Thailand

 • Certificate of Total Body Modification Module 1

 • Certificate of Culinary medicine by Mae Fah Luang University

 • Certification of Introduction to Practical Cell therapy by Association of Cell Therapy, Thai

 • Certificate of Chelation by Chelation Medical Association, Thai

 • Recent advances in aesthetic dermatology short course by Mae Fah Luang University

 • New Fillers with Xylocaine and Complications by Mae Fah Luang University

 • Training on Anatomy and Filler by Chulalongkorn Hospital in 2016 GALAA Medical Conference, 7th ITCAM

Expertise

ร้อยไหมหน้าเด็ก
ฉีดไหมหน้าเรียว
ร้อยไหมจมูก
ลดสัดส่วน
ดูแลผิว
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง