คุณหมอ ฝ้าย

พญ. อารดา
ด่านณรงค์ชัย

DR. ARADA
DANNARONGCHAI

แพทย์หญิงอารดา ด่านณรงค์ชัย

EDUCATION​

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Dermatology, Chulabhorn International College of Medicine : Thammasat University

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง

Training

Expertise

ร้อยไหมหน้าเด็ก
ฉีดไหมหน้าเรียว
ร้อยไหมจมูก
ลดสัดส่วน
ดูแลผิว