Print

Education

Certification

 

พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงศิลป์ (อ.หมอกวาง)

แพทยศาสตร์บัณฑิตรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดดวงตา

มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องความสวยความงามของผู้หญิง

โดยปัญหาที่อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยมมีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย

จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหารูปหน้าของคนไทย ซึ่งมีลักษณะใบหน้ากลมและบาน เนื่องจากมีไขมันบนใบหน้าอยู่จำนวนมาก จนได้พบว่า

“การร้อยไหมคือวิธีที่ช่วยปรับรูปหน้าได้อย่างเหมาะสม”


ร้อยไหม

เพราะการร้อยไหมเปรียบเสมือนงานศิลป์ ต้องคิด วิเคราะห์ วางแผนการวางไหมบนใบหน้า

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมในแต่ละคน ต้องอาศัยความประณีต จึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของแพทย์

 


ร้อยไหม

 

การร้อยไหมไม่มีทฤษฎีตายตัวว่าต้องใช้จำนวนเส้นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม แม้จะใช้จำนวนเส้นเท่ากัน แต่ลักษณะการวางไหมก็แตกต่างกันไปในแต่ละคน เพราะใบหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน


DB Top Award 2019

อาจารย์หมอกวางจึงเริ่มใช้ การร้อยไหมในการปรับรูปหน้าของคนไทย

ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถันและความสามารถเฉพาะพิเศษในการวางไหม

ทำให้ผู้ที่มาปรับรูปหน้ากับอาจารย์หมอกวางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และให้การบริการมาจนถึง 8 ปี มีรางวัลการันตีคุณภาพฝีมือมากมาย

>
ความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เพราะทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง

— อาจารย์หมอกวาง


อาจารย์หมอกวาง

SKILLS