ราคาโปรแกรมฉีดวัคซีน

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โปรแกรมราคาโปรแกรม
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์1,500 บาท
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์(Prevnar 13)3,790 บาท
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (Pneumovax 23)2,790 บาท
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ + 23 สายพันธุ์ (แนะนำให้ฉีดคู่กันเพื่อควบคุมเชื้อคนละสายพันธุ์)5,990 บาท
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil) 2 เข็ม5,990 บาท
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil) 3 เข็ม7,990 บาท
สุขภาพที่ดีอกแบบได้

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้แก่ร่างกาย องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้เพิ่มไวรัสสายพันธุ์ B เข้าในวัคซีนอีกหนึ่งสายพันธุ์ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือ Quadrivalent Influenza Vaccine ซึ่งครอบคลุมไวรัสทั้ง 4 สายพันธุ์ที่ทำให้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ดังต่อไปนี้

1. สายพันธุ์ A H1N1
2. สายพันธุ์ A H3N2
3. สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
4. สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

บริการด้านสุขภาพและความงามจากวลีรัตน์ คลินิก

Waleerat Aesthetic Wellness Center

WALEERAT AESTHETIC & WELLNESS CENTER
  • ตรวจสุขภาพพื้นฐาน และเฉพาะโรค เช่น ตรวจเบาหวาน ไขมัน ความสมบูรณ์ของหลอดเลือด การทำงานตับ ตรวจหาโลหะหนักในเลือดและตรวจคัดกรองมะเร็ง

  • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Longevity Program)

  • ตรวจรักษาสุขภาพสตรีวัยหมดระดู (วัยทอง)