ARADA DANNARONGCHAI

ARADA DANNARONGCHAI

23 Apr 2563

พญ. อารดา ด่านณรงค์ชัย (หมอฝ้าย)

 Specialty

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง

Degrees

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Dermatology, Chulabhorn International College Of Medicine, Thammasart University

Training

 • American Board Of Anti-Aging And Regenerative Medicine

 • Certificate Of Anti-Aging And Regenerative Medicine From American Board Of Anti-Aging Medicine

 • Certificate Of Practical Anti-Aging Medicine By Health Education Academics Thailand

 • Certificate Of Total Body Modification Module 1

 • Certificate Of Culinary Medicine By Mae Fah Luang University

 • Certification Of Introduction To Practical Cell Therapy By Association Of Cell Therapy, Thai

 • Certificate Of Chelation By Chelation Medical Association, Thai

 • Recent Advances In Aesthetic Dermatology Short Course By Mae Fah Luang University

 • New Fillers With Xylocaine And Complications By By Mae Fah Luang University

 • Training On Anatomy And Filler By Chulalongkorn Hospital In 2016 GALAA Medical Conference, 7th ITCAM