แพทย์ด้านร้อยไหม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
Thread-Lift Specialist, Aesthetic & Anti-aging Doctor.

หมอบี พญ.นวรัตน์ รุ่งศรีศศิธร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • Anti-aging and Regenerative medicine, American Board of Anti-aging medicine

 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ร้อยไหม ร้อยไหมจมูก ปรับรูปหน้า Combine Technique

“แต่ละใบหน้ามีความแตกต่าง ดีไซน์ก็ต้องต่าง
ตามปัญหาที่พบของแต่ละคน ด้วยความปราณีต”

 

หมอบี พญ.นวรัตน์ รุ่งศรีศศิธร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ร้อยไหม ร้อยไหมจมูก ปรับรูปหน้า

“แต่ละใบหน้ามีความแตกต่าง ดีไซน์ก็ต้องต่าง
ตามปัญหาที่พบของแต่ละคน ด้วยความปราณีต”

 
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • Anti-aging and Regenerative medicine, American Board of Anti-aging medicine
 
 

การันตีคุณภาพ

ด้วยใบรับรอง

 

Best practice in dermatology, Institute of dermatology.

Essential skin diseases, Division of Dermatology, Ramathibodi Hospital.

Injection Advanced Techniques, Cadaveric Workshop.

Hands-on Laser: Ultherapy, Thermage, Ultraformer, HIFU

Aesthetic injections, Institute of dermatology 2015

Cosmetic dermatology, Department of Dermatology, Ramathibodi hospital.

Workshop of BT Master class, IMSA.

cer dr.b
cer 2 dr.b
cer 3 dr.b