พญ.อารดา ด่านณรงค์ชัย
หมอฝ้าย

แพทย์ด้านร้อยไหม เติมเต็ม

  • แพทยศาสตรบัณฑิตวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • Anti-aging and Regenerative medicine American board of Anti-aging medicine
  • Dermatology,Chulabhorn International Collage of Medicine,Thammasat University.

"สูงสุดของการดีไซน์ คือ การปรับรูปหน้าให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ และได้สัดส่วน "

Award
รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยความทุ่มเท การพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ๆ ตอกย้ำความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไข้

sculptra หมอฝ้าย

Speaker
แบ่งปันความรู้

Global Trainning
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

Expertise in facial rejuvenation

Celebrity Patients

Trusted by the Global Stars