หมอออม

พญ.ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์
หมอออม

แพทย์ด้านร้อยไหม เติมเต็ม และศัลยกรรมตา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • MS.c. in Dermatology.Mae Fah Luang University.
  • Ph.D.Anti-aging and Regenerative meddicine Mae Fah Luang University.

"การรังสรรค์ความงามของใบหน้า ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ใช้ความละเอียดอ่อนในการออกแบบแต่ละชั้นของใบหน้าให้มีความสมดุลแบบ Harmony เพราะความสมดุลเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด และเป็นเอกลักษณ์ของการปรับรูปหน้าทีวลีรัตน์คลินิก"

Award
รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยความทุ่มเท การพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ๆ ตอกย้ำความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไข้

หมอออม

Speaker
แบ่งปันความรู้

Global Trainning
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

Expertise in facial rejuvenation

Celebrity Patients

Trusted by the Global Stars

Ready to speak
with a doctor?