แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
Thread-Lift Specialist, Aesthetic & Anti-aging Doctor.

หมอภัทร นพ.ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • MS.c. Anti-aging and Regenerative medicine, Mae Fah Luang University.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู

“การรักษายากกว่าการบำรุงเสมอ หมอให้ความสำคัญถึงการบำรุงระดับเซลล์เพื่อเสริมสร้างความงามและสุขภาพที่ดีในระยะยาว”

หมอภัทร นพ.ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู

ออกแบบวิตามินเฉพาะบุคคล ศาสตร์ชะลอวัย ร้อยไหมปรับรูปหน้า ร้อยไหมจมูก ฟิลเลอร์

  • Studying Master of Science Program in Anti Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
  • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University

สะสมประสบการณ์ด้วยการ

Workshop

International Congress on Aesthetic Medicine, The Society of Cosmetic Dermatology and Surgery.

ADAC WEEKEND FORUM, Aesthetic Dermatology Academy Conference.

Reversal Of Chronic Diseases, Health Education Academics Thailand.

Practical Cell Therapy Workshop, Association of Cell Therapy.

Chelation Therapy,  Chelation Association Thailand

New Look in Suture Lifting (Basic to Advance), Mae Fah Luang University.

Hands-on of BT A, Mae Fah Luang University.

Advanced Course Combination Treatment for Facial Beautification, The Dermatological Society of Thailand.

Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine, TAARM.

Practical Anti-Aging Medicine, Health Education Academics Thailand.

International Congress Aesthetic Dermatology, The Dermatological Society of Thailand.

Ultherapy training program” MERZ Thailand.

Culinary medicine, Mae Fah Luang University.

Hands-on of Filler Injection, Mae Fah Luang University.

การันตีคุณภาพ

ด้วยใบรับรอง

เพิ่มความมั่นใจ

จากรีวิวของลูกค้า

สนใจบริการของเรา

นัดหมายเข้ารับบริการ