แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม และศัลยกรรมความงาม
Thread-Lift Specilist, Aesthetic Surgery Doctor.

หมอเมย์ พญ.เปรมกมล ภัทรอิทธิกุล

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
หมอเมย์

เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมและการออกแบบรูปหน้า สรรค์สร้างความงามอย่างเป็นธรรมชาติ

” ความงามที่ออกแบบได้ ตามสไตล์ที่เป็นคุณ ในแบบฉบับเฉพาะคุณ ให้คุณเป็นคุณในVersionที่สวยที่สุด “

พญ. เปรมกมล ภัทรอิทธิกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม และศัลยกรรมความงาม

ศัลยกรรมรอบดวงตา ศัลยกรรมยกหางตา Foxy-eyes ร้อยไหมปรับรูปหน้า ร้อยไหมจมูก ฟิลเลอร์สรรค์สร้างความงามอย่างเป็นธรรมชาติ

หมอเมย์
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์เฉพาะทาง

ด้วยประสบการณ์

งานแก้ไขสุดหินสู่ TRAINING ระดับเอเชีย

สะสมประสบการณ์ด้วยการ

TRAINING

Hand on course Blepharoplasty Advanced techniques.

Injection Advanced Techniques, Cadaveric Workshop.

Hands-on Laser: Ultherapy, Thermage, Ultraformer, HIFU

Ultherapy training program” MERZ Thailand.

MINT Mono Full Face Contouring Lift” HANS Biomed, Bangkok.

การันตีคุณภาพ

ด้วยใบรับรอง

เพิ่มความมั่นใจ

จากรีวิวของลูกค้า

สนใจบริการของเรา

นัดหมายเข้ารับบริการ