คุณหมอ อู

นพ.ประพัฒน์
โสภณาทรณ์

DR.prapat
sopanaton

"ด้วยประสบการณ์ หมอจึงมั่นใจใน
Results and requirements"

waleerat scaled

EDUCATION​

โรงพยาบาลรามาธิบดี

2005

certified thai board of pediatrics, thailand
royal College of thai pediatricians

2003

diploma of clinical sciences for pediatrics faculty of internal medicine, MAHIDOL UNIVERSITY

1999

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Doctor of medicine siriraj hospital, Mahidol university

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับรูปหน้า และเวชสำอางค์

MEMBERSHIP

  • อดีตผอ.บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก

Pediatric Nutrition Manufacture Association (PNMA)

Training

  • Professinal training for facial & body contouring, Neogenesis (South korea)
  • Professional Training for Facial Aesthetic, Allergan Inc.Medical consultant and trainer
  • Medical Lead (SouthEast Asia) Supervised Medical Affairs 

Expertise

ร้อยไหมยกกระชับ 70%
ปรับทรงจมูก 55%
ปรับหน้าเรียวเล็ก 95%
ผิวพรรณ และเรือนร่าง 75%
สุขภาพ และการชะลอวัย 45%
ความถนัดเฉพาะทาง FILLER 95%