คุณหมอ ฝ้าย

พญ. อารดา
ด่านณรงค์ชัย

DR. ARADA
DANNARONGCHAI

"สูงสุดของการดีไซน์ คือการปรับรูปหน้า รูปร่างให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ และได้สัดส่วน"

แพทย์หญิงอารดา ด่านณรงค์ชัย

EDUCATION​

300px Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University emblem
unnamed

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Dermatology, Chulabhorn International College of Medicine : Thammasat University

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ดูแลผิวพรรณเรือนร่าง ปรับรูปหน้าและการชะลอวัย

Training

 • American Board of Anti-aging and Regenerative medicine

 • Certificate of Anti-aging and Regenerative medicine from American board of Anti-aging medicine

 • Certificate of Practical Anti-Aging Medicine by Health Education Academics Thailand

 • Certificate of Total Body Modification Module 1

 • Certificate of Culinary medicine by Mae Fah Luang University

 • Certification of Introduction to Practical Cell therapy by Association of Cell Therapy, Thai

 • Certificate of Chelation by Chelation Medical Association, Thai

 • Recent advances in aesthetic dermatology short course by Mae Fah Luang University

 • New Fillers with Xylocaine and Complications by Mae Fah Luang University

 • Training on Anatomy and Filler by Chulalongkorn Hospital in 2016 GALAA Medical Conference, 7th ITCAM

Expertise

ร้อยไหมยกกระชับ
ปรับทรงจมูก
ปรับหน้าเรียวเล็ก
ผิวพรรณ และเรือนร่าง
สุขภาพ และการชะลอวัย
ความถนัดเฉพาะทาง Anti-Aging
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณและเรือนร่าง