คุณหมอ ภัทร

นพ.ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร

DR. NAPAT
JIRATTITIKARNTAVORN

“ไม่ว่าจะใบหน้า เรือนร่างความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่หมอจะออกแบบให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด”

นายแพทย์ณภัทร จิรัฐติกาลถาวร

EDUCATION​

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง logo

2018

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ANTI AGING AND REGENERATIVE MeDICINE : mae fah luang University

2011

DOCTOR MEDICINE : CHULALONGKORN University

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Certificate

Combination Treatment

Aesthtic Dermatology

International Congress on Anti-Aging Medicine

reversal of chronic diseases

"New Look in Suture Lifting (Basic to Advance)"Hands On

Hands-on Of Botulinum Toxin A_DoctorPATT_Waleerat

Hands-on Of Filler Injection_DoctorPATT_Waleerat

Hands-on Of Filler Injection by Mae Fah Luang University 2019

Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine

Medicine_DoctorPATT_Waleerat

Main Conference Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine

International Congress on Anti-Aging Medicine_Doctor_Waleerat

ADAC WEEKEND FORUM 2020

Association of Cell Therapy Workshop

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัย ปรับรูปหน้า และดูแลผิวพรรณ

MEMBERSHIP

Training

Expertise

ร้อยไหมยกกระชับ
ปรับทรงจมูก
ปรับหน้าเรียวเล็ก
ผิวพรรณ และเรือนร่าง
สุขภาพ และการชะลอวัย
ความถนัดเฉพาะทาง Anti-Aging


ปรึกษาแพทย์