คุณหมอ ภัทร

นพ.ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร

DR. NAPAT
JIRATTITIKARNTAVORN

"ไม่ว่าจะใบหน้า เรือนร่างความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่หมอจะออกแบบให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด"

นายแพทย์ณภัทร จิรัฐติกาลถาวร

EDUCATION​

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง logo

2018

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ANTI AGING AND REGENERATIVE MeDICINE : mae fah luang University

2011

DOCTOR MEDICINE : CHULALONGKORN University

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Certificate

Specialty

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัย ปรับรูปหน้า และดูแลผิวพรรณ

MEMBERSHIP

 • สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

Training

 • ADAC WEEKEND FORUM 2020

 • Main Conference Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine TAARM 2020

 • Certificate of Reversal Of Chronic Diseases by Health Education Academics Thailand 2020

 • Catch up Emerging Innovations in Aesthetic Medicine & Surgery 2019

 • Certificate of Practical Anti-Aging Medicine by Health Education Academics Thailand 2019

 • ADVANCED COURSE Commination Treatment 2019

 • INTERNATIONAL CONGERESS Aesthtic Dermatology 2019

 • “New Look in Suture Lifting (Basic to Advance)”Hands On Mae Fah Luang University 2019

 • Certificate of Culinary medicine by Mae Fah Luang University 2019

 • Hands-on Of Filler Injection by Mae Fah Luang University 2019

 • Hands-on Of Botulinum Toxin A by Mae Fah Luang University 2019

 • American Board of Anti-aging and Regenerative medicine 2019

 • Certification Association of Cell Therapy Workshop 2019

Expertise

ร้อยไหมยกกระชับ
ปรับทรงจมูก
ปรับหน้าเรียวเล็ก
ผิวพรรณ และเรือนร่าง
สุขภาพ และการชะลอวัย
ความถนัดเฉพาะทาง Anti-Aging
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัย ปรับรูปหน้า และดูแลผิวพรรณ