NEW ULTHERAPY SPT 2022

ultherapy spt
NEW! ULTHERA SPT ยกผิวตึงกระชับ ไร้ศัลยกรรม เทคนิคใหม่ปี 2022
ฉีดลดโหนกแก้มอย่างเป็นธรรมชาติ เทคนิคเกาหลี

NEW! ULTHERAPY SPT

UltheraPY Lifting
answer only you

It is an innovation of deep skin tightening waves that help lift the skin and reverse aging without surgery.

The best innovations of the year 2022
Introducing the new technology for face lifting technique “Ultherapy SPT”
Restore skin firmness compared to facelift surgery
Designed for individual skin tightening functions

Guaranteed results too
The Golden Standard Award
For lifting and tightening the skin
without recovery (Minimal Invasive)

The system creates a new function.
Optimize the design of the face shape adjustment.
with microfocus images for the doctor to place the point
in the full efficiency of the waves

The Ultherapy SPT is certified.
By FDA, MOA is suitable for the procedure.
individual

It shoots an Ultherapy wave that sends powerful energy.
to the skin layer SMAS (superficial muscular aponeurotic system).

to stimulate the layers of the skin to regenerate
under the deep skin layer and stimulate the area
that shoots waves to create collagen
with a combination of SPT (See-Plan-Treat) function

Support system for working with doctors to design
personalized treatment make the results clear
and can lock the skin for up to 2 years without pain and recovery

skin tightening waves

Compared to facelift surgery

Who is the Ulterra SPT suitable for?

front frame not clear

not slender face
front frame not clear
skin structure
lack of firmness

sagging skin

the older
The skin began to have obvious wrinkles.
the skin loses collagen
and elastin

drooping eyebrows drooping eyelids

Sagging skin
drooping eyebrows drooping eyelids
but don’t want to fix
by surgical method

large pores

revitalize rough skin
large pores
to come back smooth and firm
and can be smaller

ลดโหนกแก้ม แบบเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องศัลยกรรม

Ultherapy SPT

How is Ultherapy SPT different from the old model? 

Update the latest innovation, the new Ultherapy SPT.
Technology is more advanced than ever.  The functions are added to support the treatment to be the most effective. 


Added technology to shoot intensity energy waves, deliver Active Focused Ultrasound directly into the skin deep into SMAS layer to stimulate the muscle layer to shrink and lift up as designed by doctor. 


The layer stimulated is the same layer as face lift surgery. Therefore, afterwards the body system forms a process of 
Cell Regeneration, creating collagen and elastin fibers to revitalize under the skin even more.  


More importantly, the new ULtherapy SPT offers 3 functions S-See, P-Plan and T-Treat to respond to advanced procedures, push for treatment effectiveness of doctors.

The new functions have won the highest standard Gold Standard award.  Innovative beauty machine used in the lifting and tightening procedures compared to surgery with 3 functions that you have to know.

3 steps to make

ULTHERAPY SPT

ลดไขมันที่โหนกแก้ม

1. S-See

New Function Real Time Analytic System
The system reveals to the doctor the problem.
of the deep skin structure
in each person

The screen can see every problem.
to support medical diagnosis
come out with maximum efficiency
on demand

ลดไขมันที่แก้ม

2. P-Plan

The doctor can plan the technique
problem-based treatment
individual make the treatment effect
most efficient

every face design Determine the orientation of the energy emissions.
and energy distribution
to the point

ในบริเวณกรอบหน้าทำให้เเลดูเเก้มย้อย ขาดความกระชับ

ลดไขมันที่เหนียง

3. T-Treat

Release energy, more accurate than before
with Active Focused Ultrasound
Lock the trajectory of the energy wave.
precisely

can shoot deep to the SMAS layer and can
make the weight of the waves rhythmically
suitable for relaxation
most facial skin

BEFORE & AFTER

Get to know New Altera SPT

เช็คโหนกแก้ม ง่าย ๆ ว่าลดได้ไหม ? ลดโหนกแก้มด้วย LIPO X ฉีดไหมสลายไขมันลดโนกแก้ม

เรื่องราวของผู้ใช้จริง

รวมรีวิว! ร้อยไหมลดโหนกเเก้ม เทรนด์ปี 2022

Foxy Eyes ร้อยไหมยกหางตาไม่ศัลยกรรม แก้ปัญหา หางตาตก คิ้วตก ชั้นตาไม่ชัด จากปัญหาหนังตาหย่อนคล้อย หรือเคยศัลยกรรมมาแล้วไม่พึงพอใจ หรือผู้ที่ต้องการยกหางตาเฉี่ยวสายฝอ

รวมรีวิว! ศัลยกรรมจมูก 4D Nose หลังทำเปลี่ยนไปขนาดนี้

Foxy Eyes ร้อยไหมยกหางตาไม่ศัลยกรรม แก้ปัญหา หางตาตก คิ้วตก ชั้นตาไม่ชัด จากปัญหาหนังตาหย่อนคล้อย หรือเคยศัลยกรรมมาแล้วไม่พึงพอใจ หรือผู้ที่ต้องการยกหางตาเฉี่ยวสายฝอ

รวมรีวิว! ร้อยไหมยกคิ้ว ยกหางตา เเบบไม่ต้องผ่าตัด

Foxy Eyes ร้อยไหมยกหางตาไม่ศัลยกรรม แก้ปัญหา หางตาตก คิ้วตก ชั้นตาไม่ชัด จากปัญหาหนังตาหย่อนคล้อย หรือเคยศัลยกรรมมาแล้วไม่พึงพอใจ หรือผู้ที่ต้องการยกหางตาเฉี่ยวสายฝอ

รีวิวร้อยไหม RUBY NO.5 กระตุ้นคอลลาเจนให้หน้าเด็ก

ร้อยไหมยกกระชับแก้ม RUBY No.5 แก้มล่าง และกรอบหน้า มีความกระชับ แน่นขึ้นมาก ซึ่งสิ่งที่ได้นอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์ที่ทำให้ผิวแน่นขึ้น รูขุมขนเล็กลง ผิวโกลว์ดูสุขภาพดีมาก ๆ ค่ะ นอกจากยกกระชับยังกระตุ้นคอลลาเจนจนทำให้ผิวดูอิ่มฟูสุขภาพดี

feeling immediately after

immediately tighten the face

Immediately after doing the results
but the most obvious change in
period 3-4 months after the procedure
Skin is more elastic, firm and smooth.

can lift and tighten compared to facelift surgery
for up to 2 years, depending on the outcome
individual skin care

If the patient continues to take care of himself
can prolong the time to see results longer

เปรียบเทียบ LIPO X

Recommendations

before and after

Avoid the skin from sunlight or heat.
during the first week

Swelling and redness only in the back
It only works for 2-3 days.

If your skin is dry, you can apply cream.
Normal maintenance, avoiding the whitening group

See results immediately after doing 30% and
See full results in about 1 month or more.

คำแนะนำก่อนร้อยไหมลดโหนกแก้ม Lipo Lifting X

FAQ

Altera SPT

How is Ultherapy SPT different from HIFU?

Ultherapy is the same energy wave as HIFU.
But Altera is the latest innovation.
that has been developed from HIFU, the original technology

There is a difference that Altera is a machine.
Skin tightening with ultrasound waves
with high energy

including useful insights into treatment
Apply energy appropriate to the depth of the layer.

What part can Altera do?

– forehead

– around the eyes

– wrinkles

– under the chin or wattle

– front frame

– throat

– chest skin

When did the Ultherapy SPT see results?

You can see results immediately after the treatment is done 30%.
It takes time for the skin to create collagen.
Obviously effective after 1-2 months.

Skin lifting mechanism with Ultherapy SPT

When sending ultrasound waves, the energy is highly concentrated.
into the high surface layer of the SMAS layer, the same tissue layer as
Floor used for facelift surgery

The energy sent into the tissues.
temperature rise resulting in tissue cells
SMAS layer shrinks, skin cells
Stimulated to create new cells (Cell Regenration)

make wrinkles fade skin tightening
See results clearly without any surgery.

How long does Altera last? how often to do

results after doing can last 1-2 years
However, the results shown depend on the skin condition.
Care and age of old patients

which if the patient is under 25 years old
Skin age can still produce good collagen.
Results last more than 1-2 years.

But for patients over 30 years old, the skin begins to lack firmness.
starting to slack Therefore, it must be done more often than during adolescence.
Recommended for 6 months, once or twice a year.

Ulterra did it and did it hurt?

while doing Altera The nature of the pain is tolerable.
It hurts a little more than doing HIFU.
But the results are clear immediately after the procedure.

Because after firing the energy waves Altera
go down to stimulate the SMAS layer tissue at a temperature of 50-70 C
Under the skin, it is necessary to reduce pain.
with anesthetic mask, about 30-45 minutes
So after the pain
So it’s just a feeling

How many lines does it take to see results?

In the matter of the analysis of the number of Lines
recommend that the patient come in for a consultation
with the medical teacher of Waleerat Clinic
for skin analysis
to select the amount of Lines to suit the skin
and for maximum lifting efficiency
where patients can book an appointment to consult
and can make an appointment for an operation in all branches of Waleerat Clinic, which are


1. The Crystal Ekamai-Ramintra Branch

2. The Crystal SB Ratchapruek Branch

3. Siam Square One Branch

How many heads does New Altera SPT have, and how is each size different?

The Altera has 3 head sizes, each with a different size.
The depth of the wave being fired suitable for shooting
Focused Ultrasound on different skin layers

1.5 mm head for the epidermis (Epidermis)
The dermis (Dermis) and the skin around the wrinkles.
Head size 3.0 mm for fat layer skin (Subcutaneous)
to stimulate the production of collagen around the eyes
Make the sagging skin area more firm
Head size 4.5 mm for SMAS layer surface
The tissue layer that lies between the fat and muscle layers.
It is the layer used for facelift surgery.
Shoot to tighten the cheek, wattle and neck area.

Every procedure at Waleerat Clinic
Doctors evaluate and do it themselves only.
Therefore, the results will be effective immediately after doing it.

Rules after doing Ultherapy

After doing New Ulthera SPT, you may feel warm.
Burning, hot, slightly reddening immediately after the procedure
But you will see results immediately, no scars, no need for facelift surgery.
For patients with thin skin or sensitive skin easily

Some people may have swelling. within 1 week
After doing it, you can make your face normally.
but suggest to refrain from facial massage to reduce pain
and swelling after the procedure.
If you feel a lot of pain, you can take medicine.
Paracetamol can relieve pain.

How is the Altera SPT different from the old Altera?

The new Altera SPT
It is a more advanced technology than before.
Function to support the most effective treatment

Increase the technology of firing intense energy waves.
Powering Active Focused Ultrasound
straight into the skin deep to the SMAS layer
to stimulate the muscle layer to contract and lift
according to the way that the doctor

The stimulated layer is the same as the face lift surgery.
Therefore, the results after doing body system processes
Cell Regeneration to create collagen
and elastin fibers to revitalize under the skin even more

The new essentials Ultherapy SPT has 3 functions.
S-See , P-Plan and T-Treat
Answers to advanced procedures pushing for the highest treatment efficiency of a doctor

Why choose Ulthera SPT with Waleerat Clinic?

Waleerat Clinic is an Asia No.1 clinic.
Face Lifting & Anti-Aging we include
Medical teacher who leads training in face contouring
in Thailand – abroad entrusted
from customers, celebrities and many famous people
Choose to do Ultherapy SPT with Waleerat Clinic

The clinic has more than 100,000 cases/year to adjust the face shape.
and the Altera machine is guaranteed authentic
from Merz Aesthetics Thailand
Certified by US-FDA standards and
Guaranteed Gold Standard

where you can check the guarantee
genuine machine from www.merzclubthailand.com

This is for the convenience of receiving services.
You can send pictures of straight front and side.
sent for preliminary analysis or ask for more information
at Line : @waleerat or click https://line.me/R/ti/p/%40waleerat

Ulthera SPT Price

Consult with Face Designer of Waleerat Clinic via Line Official : @waleerat click https://line.me/R/ti/p/%40waleerat or call 02-821-5400