เสริมจมูก

โด่งธรรมชาติ

PINOCHI NOSE

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมจมูกโด่งอย่างเป็นธรรมชาติ

ทุกมิติโดยไม่ต้องศัลยกรรมให้เจ็บตัว

ปัญหาทรงจมูก

PINOCHI NOSE

NOSE 07 1 scaled

จมูกทรงแบนขาดมิติ

ปลายจมูกงุ้ม ไม่เป็นทรง

สันจมูกหัก  สันไม่เรียบ

โปรแกรม PINOCHI NOSE

เหมาะกับใคร?

NOSE 38

เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องจมูกและดั้งแหมบ
ไม่โด่ง รูปจมูกไม่ชัด จมูกไม่มีสัน

NOSE 38

สันจมูกไม่ตรง มีปัญหา หรือจมูกไม่สมส่วน

NOSE 38

คนที่ต้องการเสริมบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจให้กับใบหน้า
เสริมโหงวเฮ้งของจมูกให้สวยงาม

NOSE 38

ปลายจมูกงุ้มไม่สวย ต้องการให้เป็นทรงหยดน้ำสวยงาม

เสริมจมูกให้สวย

โด่งเป็นธรรมชาติ

PINOCHI NOSE

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมจมูกโด่ง
อย่างเป็นธรรมชาติ ทุกมิติ
โดยไม่ต้องศัลยกรรมให้เจ็บตัว

ปัญหาทรงจมูก

PINOCHI NOSE

NOSE 53

จมูกทรงเเบนขาดมิติ

NOSE 54

ปลายจมูกงุ้ม ไม่เป็นทรง

NOSE 53

สันจมูกหัก  สันไม่เรียบ

โปรแกรม PINOCHI NOSE

เหมาะกับใคร?

NOSE 38

เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องจมูกและดั้งแหมบ
ไม่โด่ง รูปจมูกไม่ชัด จมูกไม่มีสัน

NOSE 38

สันจมูกไม่ตรง มีปัญหา หรือจมูกไม่สมส่วน

NOSE 38

คนที่ต้องการเสริมบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจให้กับใบหน้า
เสริมโหงวเฮ้งของจมูกให้สวยงาม

NOSE 38

ปลายจมูกงุ้มไม่สวย ต้องการให้เป็นทรงหยดน้ำสวยงาม

ชนิดของไหม
PINOCHI NOSE

ด้วยเทคโนโลยีของเราทำให้ลูกค้า
มีทางเลือกสำหรับการเลือกไหม
เพื่อเสริมความงามที่ตรงจมูก

ไหม Pinochi Nose เป็นไหมประเภทละลาย PDO (polydioxanone) สามารถ ละลายได้เองภายในร่างกายจึงทำให้ไม่เหลือสารตกค้างภายในร่างกาย มีรูปร่างเงี่ยง (cog, barb)
ผิวสัมผัสของเงี่ยงไหมช่วยกระตุ้นคอลลาเจน และสร้างเนื้อใหม่ ด้วยการใช้ความยาวของเส้นไหมขนาด 50 mm. ขนาดเส้นเบอร์ 2

ร้อยไหมของเรา

มีกระบวนการในการทำงานยังไง?

NOSE 49

ฉีดเส้นไหมเข้าใต้ชั้นผิวหน้า
กระตุ้นกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อ
คอลลาเจน

NOSE 50

เส้นไหมละลายไปตามกลไกของร่างกาย
ไม่เกิดสารตกค้าง

NOSE 51

จมูกโด่งได้ด้วยเนื้อเยื่อ
ของคุณเอง

NOSE 52

เส้นไหมละลายเเล้ว
ยังคงสร้างเนื้อเยื่อได้ต่อ

ร้อยไหมของเรา

มีกระบวนการในการทำงานยังไง?

NOSE 39
ฉีดเส้นไหมเข้าใต้ชั้นผิวหน้า กระตุ้นกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อ
คอลลาเจน

เส้นไหมละลายไปตามกลไกของร่างกาย
ไม่เกิดสารตกค้าง

จมูกโด่งได้ด้วยเนื้อเยื่อ
ของคุณเอง

เส้นไหมละลายเเล้ว
ยังคงสร้างเนื้อเยื่อได้ต่อ

ขั้นตอนฉีดไหม

PINOCHI NOSE เพื่อเสริมความงามของจมูก

Previous
Next

ขั้นตอนฉีดไหม

PINOCHI NOSE เพื่อเสริมความงามของจมูก

NOSE 04
NOSE 03

BEFORE & AFTER

PINOCHI NOSE 

.
Previous
Next

PINOCHI NOSE 

ข้อแนะนำหลังทำ
PINOCHI NOSE

เนื่องจากใช้เข็มขนาดเล็กสาวๆ แทบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยค่ะ เพราะไม่มีผลต่อการฉีดไหมเพื่อการทำ Nose Injection

ข้อแนะนำหลังทำ
PINOCHI NOSE

Pailin 40

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าบริเวณจมูก หลังทำทันที

Pailin 40

หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าบริเวณจมูกโดยไม่จำเป็น 30 นาที

Pailin 40

งดการนวดคลึงบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณจมูก

Pailin 40

งดการโดนความร้อนใบหน้าประมาณ 2 สัปดาห์

Pailin 40

กินคอลลาเจนและวิตามินเสริมในช่วงแรกเพื่อเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจน

*ที่จริงแล้วในการฉีดไหม Nose Injection แทบไม่มีข้อห้ามก่อนทำหรือหลังทำ
เนื่องจากไม่ใช่การผ่าตัดหรือการศัลยกรรม

ข้อแนะนำหลังทำ PINOCHI NOSE

เนื่องจากใช้เข็มขนาดเล็กสาวๆ แทบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยค่ะ เพราะไม่มีผลต่อการฉีดไหมเพื่อการทำ Nose Injection

NOSE-41

ข้อแนะนำหลังทำ PINOCHI NOSE

Pailin 40

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าบริเวณจมูก หลังทำทันที

Pailin 40

หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าบริเวณจมูกโดยไม่จำเป็น 30 นาที

Pailin 40

งดการนวดคลึงบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณจมูก

Pailin 40

งดการโดนความร้อนใบหน้าประมาณ 2 สัปดาห์

Pailin 40

กินคอลลาเจนและวิตามินเสริมในช่วงแรกเพื่อเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจน

*ที่จริงแล้วในการฉีดไหม Nose Injection แทบไม่มีข้อห้ามก่อนทำหรือหลังทำ
เนื่องจากไม่ใช่การผ่าตัดหรือการศัลยกรรม