MSC Stemcell

ไขความลับของ

MSC Stemcell มากกว่าการรักษา แต่เป็นการฟื้นฟู

โดยปกติแล้ว เมื่อร่างกายเติบโตจากวัยเด็กสู่ผู้ใหญ่ เซลล์ที่เคยแข็งแรงก็จะค่อย ๆ อ่อนแอลง ทำให้ร่างกายเจ็บป่วย หรือแสดงอาการผิดปกติออกมาครับ ในทุก ๆ วัน ร่างกายของคนเรา จะมีการตายของเซลล์เกิดขึ้น เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีอายุเพียง 120 วัน เซลล์ผิวหนังมีอายุ 28 วัน หากในวันที่ร่างกายซ่อมแซมไม่พอ สร้างใหม่ไม่ทัน หรือไม่มีอาหารเซลล์ ก็จะทำให้เกิดความเสื่อม หรือการสูญเสียของเซลล์ จึงทำให้เกิดความคิดว่า ถ้าเราสามารถเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์ให้กับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ก็อาจจะช่วยป้องกันโรค หรือทำให้โรคที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้ ความสำคัญของ Stemcell ตามแนวคิดที่ไม่ใช่แค่มุ่งรักษา แต่ป้องกันโรค ไม่ใช่แค่หน้าใสลดริ้วรอย แต่ช่วยฟื้นฟูชะลอวัยได้อีกด้วย 

ขั้นตอนการฉีด

MSC Stemcell

โปรแกรม MSC Stemcell

ให้อะไรกับผิว?

ไม่ใช่แค่มุ่งรักษา แต่ป้องกันโรค

ไม่ใช่แค่หน้าใสลดริ้วรอย
แต่ช่วยฟื้นฟูชะลอวัย

BEFORE & AFTER

MSC Stemcell

Front
45°
90°

Front
45°
90°

ศัลยกรรมตาสองชั้น หนังตาตก ช่วงอายุ 50 – 60 โดยคุณหมอหลิน

Front
45°
90°

ร้อยไหม ENDOLINE ยกชั้นคิ้ว ชั้นตา คุณแพท

Front
45°
90°

ร้อยไหม ENDOLINE คิ้วตก คุณปูเป้

การฉีด

MSC Stemcell

เริ่มต้นเพียง 150,000 บาท

รีวิวจากผู้ใช้จริง