รูปโปรไฟล์หมอกวาง

พญ. วลีรัตน์
ทวีบรรจงสิน

เชี่ยวชาญด้าน : ร้อยไหม, จมูก, ผิวหนัง

“ปรับรูปหน้า เหมือนงานศิลปะ ต้องปราณีตให้เกิดความ HARMONY มากที่สุด”

ประสบการณ์ 10 ปี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม และเวชศาสตร์ชะลอวัย

การศึกษา

2020

M.SC. (ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE), MAE FAH LUANG UNIVERSITY
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2015

RESERCH FELLOW AND RESIDENT IN OPHTHALMOLOGY, RAJAVITHI HOSPITAL

2010

แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
DOCTOR OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL, FIRST-CLASS HONORS

ใบประกอบวิชาชีพ

Previous
Next

ประวัติ

พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน
(หมอกวาง)

ผู้ก่อตั้งวลีรัตน์คลินิก

จุดเริ่มต้นของ “อาจารย์หมอกวาง” พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดดวงตาในขณะนั้น มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องความงามของผู้หญิง เพราะ “ผู้หญิงย่อมเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร”

ปัญหาที่อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยมมีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย

อาจารย์หมอกวางจึงเริ่มศึกษารูปหน้าของคนไทยและพบว่าปัญหาที่ทำให้ใบหน้าของคนไทยกว้าง กลมและบานคือไขมันบนใบหน้า ต่างจากผู้หญิงเกาหลีที่หน้ากว้างเพราะกระดูก

ทำให้อาจารย์หมอกวางพบว่าวิธีผ่าตัดกรามหรือการศัลยกรรมแบบสาวเกาหลีไม่ไ่ด้เหมาะกับการแก้ปัญหารูปหน้าของคนไทย ปัญหาต่างกันต้องแก้ไขด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

อาจารย์หมอกวางพยายามค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปรับรูปหน้าของผู้หญิงไทยให้สวยได้รูป และก็ค้นพบว่า

“การร้อยไหมคือวิธีที่ช่วยปรับรูปหน้าได้อย่างเหมาะสม”

รูปโปรไฟล์หมอกวาง

พญ. วลีรัตน์
ทวีบรรจงสิน

เชี่ยวชาญด้าน : ร้อยไหม, จมูก, ผิวหนัง

“ปรับรูปหน้า เหมือนงานศิลปะ ต้องปราณีตให้เกิดความ HARMONY มากที่สุด”

ประสบการณ์ 10 ปี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม และเวชศาสตร์ชะลอวัย

การศึกษา

2020

M.SC. (ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE), MAE FAH LUANG UNIVERSITY
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2015

RESERCH FELLOW AND RESIDENT IN OPHTHALMOLOGY, RAJAVITHI HOSPITAL

2010

แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
DOCTOR OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL, FIRST-CLASS HONORS

Click Here