ทำไมต้อง DCA ใน VFACE Program

ทำไมต้อง DCA (Innovative Fat Treatment)

9 Jul 2021

แล้วทำไมถึงได้รับความนิยม

ตัวยาสลายไขมัน DCA คือ ?

DCA ( Deoxycholic acid) เป็นคำย่อที่ใช้เรียก “ยาสลายไขมัน”  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ถือว่าเป็น สารสำคัญตัวแรก และตัวเดียวที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอาหาร และยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ในการใช้ยาฉีดสลายไขมันในอดีตนั้น หลาย ๆ คนจะคุ้นเคยกับคำว่า “Mesofat” ซึ่งก็คือการใช้สารฉีดสลายไขมัน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายบางชนิด, เปลือกวอลนัท หรือ สารสกัดจากถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งสารสกัดเหล่านี้มีจำกัดในการออกฤทธิ์สลายไขมันในร่างกาย และเนื่องจากเป็นสารสกัดที่ไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าที่ได้มาตราฐานโดยเฉพาะเรี่องของผลการรักษาในคนจริงเหมือนยา (เช่น DCA) ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าแทบจะไม่มี Mesofat ยี่ห้อใดเลยที่ได้รับ การรับรองจาก US FDA และนอกจากนี้ยังมีผลเรื่อง “โย โย่” คือ ไขมันมักจะกลับมาใหม่เมื่อฉีดไปแล้วระยะหนึ่งเสมอ (ในขณะที่ DCA จะไม่เกิด โย โย่) นอกจากนี้เนื่องจากใน Meso fat ที่เป็นสารสกัดทั่ว ๆ ไปมักจะมีสารสำคัญหลาย ๆ ชนิดปนกันเสมอ (บางยี่ห้อมีสารสำคัญมากกว่า 10 ชนิด) ดังนั้น จึงพบว่าผู้ป่วยบางคนมีอาการแพ้ โดยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าแพ้สารใดใน Meso fat นั้น  และจากข้อบกพร่องสำคัญสองเรื่องดังกล่าวจึงได้มีผู้วิจัยคิดค้นพัฒนา “ยา” เพื่อมาตอบโจทย์แก้ไข้จุดบกพร่องดังกล่าวซึ่งได้แก่ DCA นั้นเอง

DCA ก็คือ สารสำคัญที่อยู่ในน้ำย่อยในลำไส้ของคนเราที่ใช้ย่อยไขมัน หรือที่เราเรียกว่า “น้ำดี” นั้นเอง ตามธรรมชาตินั้น น้ำดีของคนเราจะถูกสร้างขึ้นที่ตับ และไปเก็บสะสมไว้ที่ถุงน้ำดีเพื่อรอเวลาที่จะถูกใช้ เพื่อย่อยสลายอาหารที่เป็นไขมัน ให้ถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ตามธรรมชาติ ดังนั้น อีกข้อดีหนึ่งของ DCA ก็คือ มีโอกาสเกิดอาการแพ้โดยธรรมชาติได้น้อยมาก  นอกจากนี้ DCA เป็นสารสำคัญที่ได้รับการพัฒนา และศึกษาจริงในมนุษย์ตามมาตราของการพัฒนา “ยารักษาโรค” ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า DCA เป็นสารสำคัญที่จัดว่าเป็น “ยา” ตัวแรก และตัวเดียวในขณะนี้ โดยได้รับการรับรองจาก องค์การอาหาร และยา ประเทศสหรัฐอเมริกา FDA

ที่ Wareerat clinic นอกเหนือจากการที่ DCA เป็นสารสำคัญที่ได้รับการรับรองจาก US FDAแล้ว เราเจาะจงเลือกใช้  DCA ยี่ห้อที่ผ่านการรับรองจากทั้ง อย.ของประเทศไทย และ ประเทศเกาหลีด้วย เพราะ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคนไข้ของเราเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

ขั้นกว่าของตัวยาสลายไขมัน

DCA ดีกว่า meso-fat อื่นอย่างไร ?

DCA ถือว่าเป็น “นวัตกรรมใหม่” ในการฉีดสลายไขมัน เนื่องจากนับว่าเป็นยา ตัวแรก และตัวเดียวที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอาหาร และยาประเทศสหรัฐอเมริกา  DCA ถือคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ และจุดด้อยของ Meso Fat แบบเก่าในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความปลอดภัย เนื่องจาก Meso fat เป็นสารประกอบที่มักเป็นส่วนผสมจากสารสกัดหลายชนิด โดยเป็นการประมาณ คาดคะเน ไม่ได้มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ตามมาตราเหมือนกับการพัฒนายารักษาโรคตัวใหม่ ๆ ดังนั้น จึงไม่มีข้อมุลเรื่องความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง และความปลอดภัยเหมือนกับ DCA
  2. ประสิทธิภาพในการลดไขมัน เนื่องจากกลไกในการออกฤทธิ์ของ Meso fat และ DCA มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ Meso fat จะสลายไขมัน แบบที่เรียกว่า “lipolysis” ซึ่งคือการที่ไขมันในเซลล์ของร่างกายจะละลายออกมาในระดับหนึ่ง แต่ตัวเซลล์ไขมันยังไม่หายไปไหนคงอยู่ที่เดิม ดังนั้นจึงมีโอกาสกลับอ้วนขึ้นมาใหม่เมื่อเวลาผ่านไป แต่กลไกของ DCA เป็นการสลายไขมันแบบ “Adipocyte-Cytolysis” คือการทำลายเซลล์ไขมันอย่างถาวร ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป แม้นว่าคนไข้จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่เนื้อเยี่อบริเวณที่เคยได้รับการฉีด DCA จะไม่กลับมาอ้วนเท่าเดิมอีก
  3. DCA มีผลการวิจัยถึงผลพลอยได้ที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ เรื่องการยกกระชับผิวหนัง ลดอาการหย่อนคล้อยของผิวหนังบริเวณที่รับการรักษา โดยกลไกที่อธิบายได้คือ DCA มีคุณสมบัติกระตุ้นการสร้าง Collagen ในผิวหนังโดยธรรมชาติ ซึ่งผลในเรื่องนี้จะได้ผลมากน้อยขึ้นกับเทคนิค และความชำนาญในการใช้ยาของแพทย์ผู้ทำการรักษาด้วย
  4. การคาดคะเนผลที่ได้รับจากการรักษา เนื่องจาก Meso Fat ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ตามมาตราฐานของการคิดค้นแบบยารักษาโรค ดังนั้นจึงมักพบบ่อย ๆ ว่าในคนไข้บางคนจะตอบสนองต่อการรักษาได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวัง ซึ่งต่างกับ DCA ทีมีการทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง แม้นกระทั่งในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีการศึกษามากมาย ที่ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินผลการรักษาจากการใช้ยา ได้อย่างแม่นยำ

ขั้นกว่าของตัวยาสลายไขมัน

DCA ไม่โยโย่เมื่อเทียบกับ meso-fat อื่นจริงหรือ ?

คำตอบคือ “ถูกต้อง”  เนื่องจากกลไกในการออกฤทธิ์ของ Meso fat และ DCA มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ Meso fat จะสลายไขมัน แบบที่เรียกว่า “Lipolysis” ซึ่งคือการที่ไขมันในเซลล์ของร่างกายจะละลายออกมาในระดับหนึ่ง แต่ตัวเซลล์ไขมันยังไม่หายไปไหน และยังคงทำงานในการเก็บสะสมไขมันตามกลไกตามธรรมชาติอยู่เช่นเดิม ดังนั้นเมื่อคนไข้รับประทานอาหาร และร่างกายมีไขมันส่วนเกินเกิดขึ้น บริเวณที่ได้รับการรักษาด้วย Meso fat ไปแล้วจึงมีโอกาสกลับอ้วนขึ้นมาใหม่ (โย โย่) เมื่อเวลาผ่านไป แต่กลไกของ DCA เป็นการสลายไขมันแบบ “Adipocyte-Cytolysis” คือการทำลายเซลล์ไขมันอย่างถาวร ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป แม้นว่าคนไข้จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่เนื้อเยี่อบริเวณที่เคยได้รับการฉีด DCA จะไม่กลับมาอ้วนเท่าเดิมอีก คือ “ไม่มี โย โย่” นั้นเอง

ขั้นตอนของตัวยาสลายไขมัน

DCA ฉีด ลด ยก

การฉีดสาร DCA

หลังจากปล่อยตัวยา
ในแต่ละจุดอย่างเหมาะสม
ตัวยาจะทำให้เซลล์ไขมัน
แตกและเข้าสู่กระบวนการขับ
ออกจากร่างกาย


ขบวนการกำจัดออกจากร่างกาย
จะทำการขับออกทางระบบน้ำเหลือง
จึงไม่ใช่เพียงการเผาผลาญ
แต่มันคือการทำลาย
จึงทำให้สัดส่วนเล็กลง
แบบถาวร ไม่โยโย่

หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์
ร่างกายจะกระตุ้นสร้าง
คอลลาเจนจึงทำให้ผิวกระชับขึ้น
จึงไม่เกิดส่วนเกินหย่อนคล้อย

DCA ใช้ลดไขมันและกระชับสัดส่วน

บริเวณไหนได้บ้าง ?

คำตอบคือ “ทุกส่วน” ที่ Meso fat ฉีดได้ เนื่องจาก DCA เป็นสารสกัดที่เหมือนกับสารในน้ำย่อยไขมันในลำไส้ของคนเราอยู่แล้ว (น้ำดีในลำไส้) ดังนั้นจึงจัดว่ามีความปลอดภัยที่สูงมาก ในบางประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี DCA ถูกนำมาใช้ในการช่วย่ลดไขมัน และกระชับสัดส่วนในหลากหลายบริเวณของร่างกาย เช่น ใบหน้า เหนียงใต้คาง  หน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา ขาเบียด บาร์ไลน์  ฯลฯ   ทั้งนี้จำนวนยาที่จะต้องใช้หรือจำนวนครั้งของการรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ เพราะในแต่ละบริเวณมีปริมาณไขมันที่แตกต่างกันไป จึงขึ้นกับดุลยวินิจของแพทย์ผู้ทำการรรักษาเป็นสำคัญ

DCA ปลอมต้องระวัง

อาจไม่ได้ผล

ปัจจุบัน “DCA” ที่ได้รับการทำตลาดหลากหลายยี่ห้อ โดยมักจะโฆษณาว่าได้ผลเหมือนกัน และที่อันตรายที่สุดต่อคนไข้คือ DCA ปลอม  ซึ่งการที่โฆษณาว่าได้ผลเหมือน ๆ กันนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงเสมอไป มีการทำการศึกษาในคนไข้จริงในหลาย ๆ ประเทศ พบว่า DCA ที่ความเข้มข้นเดียวกัน อาจจะมีผลไม่เท่ากันในคนไข้ต่างเชื้อชาติ เช่น ยี่ห้อที่เข้มข้นมากอาจจะได้ผลดีในฝรั่ง แต่อาจจะมีผลข้างเคียงสูงในคนเอเซีย ดังนั้นจึงมีคุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญมากมายที่พยายาม ปรับสูตรเฉพาะให้เหมาะสมกับกลุ่มคนไข้ของตนเองที่สุด โดยทั่วไปสำหรับประเทศไทย คุณหมอผู้เชี่ยวชาญหลายท่านมักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากประเทศผู้ผลิตในเอเซียด้วยกัน (เช่น ประเทศเกาหลี) ที่มีการพิสูจน์แล้วว่าได้รับการปรับสูตรให้มีประสิทธิภาพในการรักษาเหมาะสมกับคนเอเซียมากกว่า  นอกจากนี้พบว่ามีผลิตภัณฑ์ปลอมที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก อย.ของประเทศไทย ถูกนำมาวางตลาดอย่างมากมาย ซึ่งนับว่าเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อคนไข้เป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นที่ดีที่สุดจึงแนะนำว่าควรจะเลือกรับการรักษาจากคลินิก และแพทย์ที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ 

รู้หรือไม่ ?

ใน VFACE Program มี DCA

DCA ตัวยาสลายไขมันที่นิยมที่สุด ไม่เพียงกระตุ้นการเผาผลาญแต่เจาะรูเซลล์ไขมันเพื่อย่อยสลาย ทำให้สัดส่วนเล็กลงแบบถาวร ผสานการทำงานด้วย 2 กระบวนการ กระบวนการสลายไขมัน + กระบวนการสร้าง Collagen มีใน VFACE PROGRAM หรือโปรแกรมลดแฟตอื่น ๆ