ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปรับรูปหน้าให้คุณดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ

ทีมแพทย์วลีรัตน์คลินิก

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้นของ “อาจารย์หมอกวาง”
พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

“ผู้หญิงย่อมเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร”
ปัญหาที่ อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยม มีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย จึงเริ่มศึกษารูปหน้าของคนไทยและพบว่าปัญหาที่ทำให้ใบหน้าของคนไทยกว้างกลมและบานคือไขมันบนใบหน้า 

ต่างจากผู้หญิงเกาหลีที่หน้ากว้างเพราะกระดูก ทำให้พบว่าวิธีการศัลยกรรมแบบเกาหลีไม่ได้เหมาะกับการแก้ปัญหารูปหน้าของคนไทย ปัญหาต่างกันต้องแก้ไขด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

เดินหน้าพัฒนาวลีรัตน์คลินิก

เริ่มใช้การร้อยไหม เพื่อปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจพิถีพิถัน

อาจารย์หมอกวางเริ่มใช้ การร้อยไหมปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน และความสามารถเฉพาะในการวางไหม ทำให้ ผู้ที่มาปรับรูปหน้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงขยายพื้นที่ด้วยการก่อตั้งสาขาแรก ที่อาคารปิยะวรรณ

การเลือกใช้ชื่อ วลีรัตนคลินิก ที่มาจากชื่อจริงของอาจารย์หมอกวาง เพราะว่า ชื่อนี้แสดงออกถึงความเป็นไทย ได้อย่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถสื่อถึงการร้อยไหม ที่ใช้แก้ปัญหาการปรับรูปหน้าของผู้หญิง ให้สวยได้ในแบบฉบับของตัวเอง

OUR DOCTORs

“ การรังสรรค์ความงามของใบหน้า ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ใช้ความละเอียดอ่อนในการออกแบบแต่ละชั้นของใบหน้าให้มีความสมดุลแบบ Harmony เพราะความสมดุลเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด และเป็นเอกลักษณ์ของการปรับรูปหน้าทีวลีรัตน์คลินิก ”

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับเอเชีย​

หมอกวาง แพทย์หญิงวลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

Thread-Lift specialist, Aesthetic & Anti-aging Doctor

อาจารย์หมอออม พญ.ธัญสินี อุณหสุทธิยา

พญ. ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์

Thread-Lift spcialist, Aesthetic & Anti-aging Doctor

อาจารย์หมอฝ้าย พญ.อารดา ด่านณรงค์ชัย

พญ. อารดา ด่านณรงค์ชัย

Thread-Lift Specialist, Aesthetic & Anti-aging Doctor.

อาจารย์ นพ.ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร

นพ. ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร

Thread-Lift Specilist, Aesthetic & Anti-aging Doctor.

พญ. เปรมกมล ภัทรอิทธิกุล

Thread-Lift Specilist, Aesthetic Surgery Doctor.

I am Doctor WALEERAT

With 10 years of face lifting experience , it is my mission to provide personalized facial design to make natural beauty.

ติดต่อสอบถามข้อมูล