ทีมแพทย์วลีรัตน์ คลินิก

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้นของ “อาจารย์หมอกวาง”
พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

“ผู้หญิงย่อมเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร”
ปัญหาที่ อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยม มีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย จึงเริ่มศึกษารูปหน้าของคนไทยและพบว่าปัญหาที่ทำให้ใบหน้าของคนไทยกว้างกลมและบานคือไขมันบนใบหน้า 

ต่างจากผู้หญิงเกาหลีที่หน้ากว้างเพราะกระดูก ทำให้พบว่าวิธีการศัลยกรรมแบบเกาหลีไม่ได้เหมาะกับการแก้ปัญหารูปหน้าของคนไทย ปัญหาต่างกันต้องแก้ไขด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

เดินหน้าพัฒนาวลีรัตน์คลินิก

เริ่มใช้การร้อยไหม เพื่อปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจพิถีพิถัน

อาจารย์หมอกวางเริ่มใช้ การร้อยไหมปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน และความสามารถเฉพาะในการวางไหม ทำให้ ผู้ที่มาปรับรูปหน้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงขยายพื้นที่ด้วยการก่อตั้งสาขาแรก ที่อาคารปิยะวรรณ

การเลือกใช้ชื่อ วลีรัตนคลินิก ที่มาจากชื่อจริงของอาจารย์หมอกวาง เพราะว่า ชื่อนี้แสดงออกถึงความเป็นไทย ได้อย่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถสื่อถึงการร้อยไหม ที่ใช้แก้ปัญหาการปรับรูปหน้าของผู้หญิง ให้สวยได้ในแบบฉบับของตัวเอง

OUR DOCTORs

“ การรังสรรค์ความงามของใบหน้า ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ใช้ความละเอียดอ่อนในการออกแบบแต่ละชั้นของใบหน้าให้มีความสมดุลแบบ Harmony เพราะความสมดุลเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด และเป็นเอกลักษณ์ของการปรับรูปหน้าทีวลีรัตน์คลินิก ”

ทีมแพทย์ด้านการร้อยไหมปรับรูปหน้า

หมอฝ้าย

พญ. อารดา ด่านณรงค์ชัย

Thread-Lift specialist, Aesthetic Doctor