ทีมแพทย์วลีรัตน์ คลินิก

ปรับรูปหน้าให้คุณดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ

 

 

บทสรุปในการบริหารทีมแพทย์

จุดเริ่มต้นของ “อาจารย์หมอกวาง”
พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

เพราะ “ผู้หญิงย่อมเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร”
ปัญหาที่ อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยม มีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย จึงเริ่มศึกษารูปหน้าของคนไทยและพบว่าปัญหาที่ทำให้ใบหน้าของคนไทยกว้างกลมและบานคือไขมันบนใบหน้า ต่างจากผู้หญิงเกาหลีที่หน้ากว้างเพราะกระดูก ทำให้พบว่าวิธีการศัลยกรรมแบบเกาหลีไม่ไ่ด้เหมาะกับการแก้ปัญหารูปหน้าของคนไทย ปัญหาต่างกันต้องแก้ไขด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

 

 

บทสรุปในการบริหารทีมแพทย์

จุดเริ่มต้นของ “อาจารย์หมอกวาง”
พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

เพราะ “ผู้หญิงย่อมเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร”
ปัญหาที่ อาจารย์หมอกวางสนใจเป็นพิเศษคือการที่ผู้หญิงไทยนิยม มีใบหน้ารูป V SHAPE ด้วยความเชื่อว่านี่คือรูปหน้าที่สวย จึงเริ่มศึกษารูปหน้าของคนไทยและพบว่าปัญหาที่ทำให้ใบหน้าของคนไทยกว้างกลมและบานคือไขมันบนใบหน้า ต่างจากผู้หญิงเกาหลีที่หน้ากว้างเพราะกระดูก ทำให้พบว่าวิธีการศัลยกรรมแบบเกาหลีไม่ไ่ด้เหมาะกับการแก้ปัญหารูปหน้าของคนไทย ปัญหาต่างกันต้องแก้ไขด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

 

 

เดินหน้าพัฒนาวลีรัตน์คลินิก

เริ่มใช้ การร้อยไหม เพื่อปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน

อาจารย์หมอกวางเริ่มใช้ การร้อยไหมปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน และความสามารถเฉพาะในการวางไหม ทำให้ ผู้ที่มาปรับรูปหน้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงขยายพื้นที่ด้วยการก่อตั้งสาขาแรก ที่อาคารปิยะวรรณ ชั้น 23 การเลือกใช้ชื่อ วลีรัตน์ คลินิก ที่มาจากชื่อจริงของอาจารย์หมอกวาง เพราะว่า ชื่อนี้แสดงออกถึงความเป็นไทย ได้อย่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถสื่อถึงการร้อยไหม ที่ใช้แก้ปัญหาการปรับรูปหน้าของผู้หญิง ให้สวยได้ในแบบฉบับของตัวเอง

 

เดินหน้าพัฒนาวลีรัตน์คลินิก

เริ่มใช้ การร้อยไหม เพื่อปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน

อาจารย์หมอกวางเริ่มใช้ การร้อยไหมปรับรูปหน้าของคนไทย ด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน และความสามารถเฉพาะในการวางไหม ทำให้ ผู้ที่มาปรับรูปหน้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงขยายพื้นที่ด้วยการก่อตั้งสาขาแรก ที่อาคารปิยะวรรณ ชั้น 23 การเลือกใช้ชื่อ วลีรัตน์ คลินิก ที่มาจากชื่อจริงของอาจารย์หมอกวาง เพราะว่า ชื่อนี้แสดงออกถึงความเป็นไทย ได้อย่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถสื่อถึงการร้อยไหม ที่ใช้แก้ปัญหาการปรับรูปหน้าของผู้หญิง ให้สวยได้ในแบบฉบับของตัวเอง

 

OUR DOCTOR

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เราพร้อมให้บริการข้อมูลกับคุณ หากมีข้อสงสัยในบริการ
หรือต้องการติดต่อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

+662-821-5400

นัดหมายแพทย์ออนไลน์

ท่านสามารถนัดหมายวันที่เวลาในการเข้ารับบริการของเราได้ง่ายๆ
เพียงกรอกข้อมูลและรอการติดต่อกลับ