แพทย์ด้านร้อยไหม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
Thread-Lift Specialist, Aesthetic & Anti-aging Doctor

หมอฝ้าย พญ. อารดา ด่านณรงค์ชัย

  • แพทยศาสตรบัณฑิตวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2 )

  • Anti-aging and Regenerative medicine, American board of Anti-aging medicine.
  • Dermatology, Chulabhorn International Collage of Medicine, Thammasat University.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Aesthetic and Anti-Aging เชี่ยวชาญด้าน ร้อยไหม ร้อยไหมจมูก ปรับรูปหน้า

ชำนาญด้านการร้อยไหม และ ฟื้นฟูระดับเซลล์

” สูงสุดของการดีไซน์ คือ การปรับรูปหน้าให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ และได้สัดส่วน “

พญ. อารดา ด่านณรงค์ชัย

เชี่ยวชาญด้าน ร้อยไหม ร้อยไหมจมูก ปรับรูปหน้า

“สูงสุดของการดีไซน์ คือการหรับรูปหน้า รูปร่างให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ และได้สัดส่วน”

  • แพทยศาสตรบัณฑิตวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2 )

  • Anti-aging and Regenerative medicine, American Board of Anti-aging medicine.
  • Dermatology, Chulabhorn International Collage of Medicine, Thammasat University.

ประสบการณ์ปรับรูปหน้า

มากกว่า 6 ปี

สะสมประสบการณ์ด้วยการ

TRAINING

Anti-aging and Regenerative medicine, American board of Anti-aging medicine

Total Body Modification Module 1

Culinary medicine, Mae Fah Luang University.

Chelation Therapy, Chelation Medical Association.

Practical Anti-Aging Medicine, Health Education Academics Thailand.

Recent advances in aesthetic dermatology short course, Mae Fah Luang University.

Introduction to Practical Cell therapy, Association of Cell Therapy.

New Fillers with Xylocaine and Complications, Mae Fah Luang University.

Training on Anatomy and Filler by Chulalongkorn Hospital in 2016 GALAA Medical Conference, 7th ITCAM.

การันตีคุณภาพ

ด้วยใบรับรอง

เพิ่มความมั่นใจ

จากรีวิวของลูกค้า

สนใจบริการของเรา

นัดหมายเข้ารับบริการ