แพทย์ด้านร้อยไหมอิตาลี ร้อยไหมจมูก ศัลยกรรมรอบดวงตา ศัลยกรรมยกหางตา Foxy-eyes
Thread-Lift Specialist, Aesthetic & Anti-aging Doctor.

หมอออม พญ. ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • MS.c. in Dermatology, Mae Fah Luang University.
  • Ph.D. Anti-aging and Regenerative medicine, Mae Fah Luang University.

ผู้เชี่ยวชาญร้อยไหมอิตาลี ร้อยไหมจมูก และ ปรับรูปหน้า

” ทุกการดีไซน์รูปหน้า ปรับแล้วต้องได้สัดส่วนตาม Golden Ratio มองแล้วต้อง Harmony “

พญ. ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู

ร้อยไหมอิตาลี ร้อยไหมจมูก ศัลยกรรมรอบดวงตา ศัลยกรรมยกหางตา Foxy-eyes

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • MS.c. in Dermatology, Mae Fah Luang University.
  • Ph.D. Anti-aging and Regenerative medicine, Mae Fah Luang University.

ร้อยไหมจมูก

ก่อนจะมอบความสวยให้คนไข้ หมอต้องมั่นใจถึงผลลัพธ์ก่อน

ทักษะความเชี่ยวชาญทั้งหมด

วิทยากรร้อยไหม ระดับประเทศ

Hand on course Blepharoplasty Advanced techniques.

Hands-On workshop in IPL, Mesotherapy, Fillers, Thread Lifting, BT Injection, Mae Fah Luang University.

Current Practice & Future Direction of Anti-Aging Regenerative & Aesthetic Medicine, Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine.

Lightning the future conference, Juntendo University, Tokyo, Japan in Collaboration with Mae Fah Luang University.

Injection : Made, Meso, Vitamin IV, PRP Skin & Hair

Ultherapy training program” MERZ Thailand

ให้ความรู้มาแล้วมากมาย

SPEAKER

International Certification & Expert Speaker “MINT Expert Meeting ” HANS Biomed.

Expert Speaker  “MINT Mono Full Face Contouring Lift” HANS Biomed, Bangkok.

การันตีคุณภาพ

ด้วยใบรับรอง

เพิ่มความมั่นใจ

จากรีวิวของลูกค้า

สนใจบริการของเรา

นัดหมายเข้ารับบริการ