แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหมและเวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

  • สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Reserch​ fellow and Resident in Ophthalmology, Rajavithi hospital
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญร้อยไหม และ Anti-Aging

อันดับ 1 ในเอเชีย

ความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เพราะทุกคน
มีความสวยในแบบของตัวเอง

พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยไหมและเวชศาสตร์ชะลอวัย

“ความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เพราะทุกคน
มีความสวยในแบบของตัวเอง”

  • สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Reserch​ fellow and Resident in Ophthalmology, Rajavithi hospital
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

สะสมประสบการณ์ด้วยการ

Workshop

International Certification & Expert Speaker Certificate of completion “MINT Expert Meeting 2017” from HANSBiomed

Certificate of completion “LIPOFIT Firm & Slim” from Eternel institute

Certificate of attendance “KKC Thailand Membership course” from KOREA Collage of Cosmetic Surgery

Certificate of completion “TT Tightening barbed with COG suture from TT Tightening Thread workshop

Certificate of completion “ 3D Fine Thread contouring” from Stemmidience Co. Ltd. and Bio innovation Holding Ltd.

Certificate of completion in the era of Asean Antiaging Medicine by A4M

Certificate of completion “Advanced Facial Lifting with Dr. Cog”

ให้ความรู้มาแล้วมากมาย

SPEAKER

Speaker of “MINT Mono Full Face Contouring Lift” Advanced MINT Mono thread lifting Combined techniques

Expert Speaker in Reinforced Treatment by LDK’S Product.

Bangkok 2016 Expert Speaker in Workshop of face contouring.

International Certification & Expert Speaker Certificate of completion “MINT Expert Meeting 2017” from HANSBiomed

Bangkok 2016 Expert Speaker in Nose Contouring By Threadlift Workshop.

A New Approach With Thead Lift, Botulinum Toxin And Filler. Bangkok 2016

การันตีคุณภาพ

ด้วยใบรับรอง

เพิ่มความมั่นใจ

จากรีวิวของลูกค้า

ดารา ร้อยไหมจมูก จากจมูกแบน เป็น จมูกโด่ง จมูกสวยทันใจ (ปี 2021)

จมูกโด่งทันใจ สำหรับ รีวิวร้อยไหมจมูก ก้อยตัดสินใจเพราะ คุณหมอ คอนเฟิร์มให้ว่า เจ็บน้อย จมูกโด่ง สวยขึ้น ก้อยจึงตัดสินใจทำจมูกให้โด่ง ให้จมูกมีมิติมากขึ้น ด้วยโปรแกรม Natural Nose

สนใจบริการของเรา

นัดหมายเข้ารับบริการ