การดูแลภายหลังการรักษา

AFTER CARE

น้ำฟักกทองสกัดเย็น REJU DRINK ลดบวม

After Care,

ร้อยไหม ศัลยกรรม

After Care,

VFACE ลดกระชับปรับหน้าเล็ก

After Care, Doctor Talk, Made Collagen, Real Review,

Babi Gold ลดแฟต ลดกระเปาะแก้ม

After Care,

After care2

After Care,

After Care1

After Care,

ทดสอบ

After Care,