ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องไหมปรับรูปหน้า
ให้ดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญร้อยไหมอิตาลี ไหมจมูก ลดโหนกแก้ม ลดเหนียง stemcell (1)

DOCTOR

ทีมแพทย์ที่สุดของการร้อยไหมระดับเอเชีย

อาจารย์หมอกวาง พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

Doctor

NO.1 Asia
Face lifting

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการร้อยไหม ประสบการณ์ 9 ปี ด้านการปรับรูปหน้าโดยไม่ศัลยกรรม รางวัลการรันตีระดับเอเชีย