ภาพก่อน-หลัง

Before & After

เลือกประเภท
Front
45°
90°

VFACE Program คุณแพร สลายไขมันลดแก้มย้อย

Front
45°
90°

VFACE Program น้องมิ้นท์ หลังทำเพียงครั้งเดียว

Front
45°
90°

ศัลยกรรมตาสองชั้น หนังตาตก ช่วงอายุ 50 - 60 โดยคุณหมอหลิน

Front
45°
90°

ร้อยไหม ENDOLINE ยกชั้นคิ้ว ชั้นตา คุณแพท

1 2 8